Kommunens skatteintäkter, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 29 495 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 80:e lägsta i landet med 45 327 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.