Anställda i kommunen, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 1 698 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.