Andel förtidspensionärer, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 74:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.