Andel förtidspensionärer, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 29 495 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 67:e lägsta i landet med 3,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.