Andel företagare, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 290 människor (2018). Landarealen är 357 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.