Andel företagare, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Värdet för andel företagare är det 93:e högsta i landet med 7,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.