Förvärvsfrekvens, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 290 människor (2018). Landarealen är 357 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.