Skattesats, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Nynäshamns kommun till 31,93 procent, vilket var den 47:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.