Skattesats, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nynäshamns kommun till 32,23 procent, vilket var den 56:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.