Medianinkomst, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Värdet för medianinkomst är det 73:e högsta i landet med 296 255 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.