Befolkningsökning, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Nynäshamns kommun den 83:e högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.