Befolkningsökning, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nynäshamns kommun den trettonde högsta i landet med 5,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.