Befolkningsökning, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 29 495 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Nynäshamns kommun den 30:e högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.