Invånare i kommunen, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 28 811 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 91:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.