Invånare i kommunen, Nynäshamn

Nynäshamns kommun ligger i Stockholms län och har 30 311 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 87:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.