Kommunens skatteintäkter, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 500 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 42:a högsta i landet med 51 574 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.