Andel förtidspensionärer, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 222 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte lägsta i landet med 2,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.