Förvärvsfrekvens, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 664 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det femte högsta i landet med 87,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.