Andel högutbildade, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 500 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 86:e högsta i landet med 23,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.