Skattesats, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 12 107 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nykvarns kommun till 32,35 procent, vilket var den 59:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.