Skattesats, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 500 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Nykvarns kommun till 32,05 procent, vilket var den 52:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.