Befolkningsökning, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 12 107 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nykvarns kommun den näst högsta i landet med 7,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.