Befolkningsökning, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 222 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Nykvarns kommun den 21:a högsta i landet med 5,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.