Medelålder, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 500 invånare. Värdet för medelålder är det 29:e lägsta i landet med 39,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.