Invånare i kommunen, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 11 500 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 93 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.