Invånare i kommunen, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 11 014 människor (2019). Landarealen är 153 kvadratkilometer. Nykvarns kommun bildades 1 januari 1999 efter en kommundelning från Södertälje kommun.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.