Invånare i kommunen, Nykvarn

Nykvarns kommun ligger i Stockholms län och har 12 107 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 104:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.