Kommunens kostnader, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 34:e lägsta i landet med 55 151 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.