Kommunens kostnader, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 770 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 21:a lägsta i landet med 56 589 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.