Kommunens skatteintäkter, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 26:e lägsta i landet med 43 111 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.