Anställda i kommunen, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare. Värdet för anställda i länet är det 85:e högsta i landet med 2 176 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.