Andel förtidspensionärer, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 63 673 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.