Andel företagare, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 61 769 människor (2018). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.