Andel företagare, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 63 673 invånare. Värdet för andel företagare är det 35:e högsta i landet med 9,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.