Förvärvsfrekvens, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 62 622 människor (2019). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.