Förvärvsfrekvens, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 61 769 människor (2018). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.