Andel högutbildade, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 61 769 människor (2018). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.