Andel högutbildade, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 62 622 människor (2019). Landarealen är 2 011 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.