Andel högutbildade, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.