Skattesats, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 63 673 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Norrtälje kommun till 31,80 procent, vilket var den 41:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.