Befolkningsökning, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Norrtälje kommun den 21:a högsta i landet med 4,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.