Befolkningsökning, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 770 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Norrtälje kommun den 36:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.