Befolkningsökning, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 63 673 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Norrtälje kommun den 26:e högsta i landet med 4,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.