Medelålder, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 63 673 invånare. Värdet för medelålder är det 67:e högsta i landet med 45,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.