Medelålder, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 64 762 invånare. Värdet för medelålder är det 64:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.