Invånare i kommunen, Norrtälje

Norrtälje kommun ligger i Stockholms län och har 65 587 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 37:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.