Kommunens kostnader, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 106 505 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjätte lägsta i landet med 47 996 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.