Kommunens kostnader, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 110 633 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det nionde lägsta i landet med 53 007 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.