Statsbidrag och utjämning till kommunen, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 109 486 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det åttonde lägsta i landet med −590 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.