Kommunens skatteintäkter, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 108 234 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det trettonde högsta i landet med 55 627 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.