Anställda i kommunen, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 108 234 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 42:a högsta i landet med 4 033 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.