Andel förtidspensionärer, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 108 234 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst lägsta i landet med 1,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.