Andel förtidspensionärer, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 106 505 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst lägsta i landet med 1,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.