Förvärvsfrekvens, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 109 486 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 81:a högsta i landet med 83,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.