Andel högutbildade, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 108 234 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tionde högsta i landet med 42,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.