Skattesats, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 108 234 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Nacka kommun till 30,06 procent, vilket var den åttonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.