Skattesats, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 106 505 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Nacka kommun till 30,31 procent, vilket var den tionde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.