Befolkningsökning, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 106 505 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Nacka kommun den 22:a högsta i landet med 5,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.