Befolkningsökning, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 110 633 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nacka kommun den 27:e högsta i landet med 3,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.