Invånare i kommunen, Nacka

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har 106 505 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.