Kommunens kostnader, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 31:a lägsta i landet med 54 956 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.