Kommunens skatteintäkter, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 432 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det näst högsta i landet med 69 663 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.