Anställda i kommunen, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Värdet för anställda i länet är det 78:e högsta i landet med 2 354 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.