Största privata arbetsgivare, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Största privata arbetsgivare är Apotekstjänst Sverige AB med 275 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.